3/4 ”Howanyň täsiri

Gysga düşündiriş:

 • Kwadrat sürüjisi: 3/4 "ORA-da 1"
 • Maks Tork: 2200N.M
 • NW: 7.35KG

Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODLE: DT-950
Mugt tizlik (RPM): 4200
Boltyň kuwwaty: 34mm
Howa basyşy: 8-10KG
Howa girelgesi: 1/4 "
uzynlygy: 1 "

Önüm-parametr

Aýratynlyk

 • Iň soňky garyndy pyçaklary uzak wagtlap ulanylanda geýmek we ýyrtmak aňsat däl
 • Ekiz çekiç gysgyjy
 • Öňdäki gaz
 • Powerokary kuwwat: 2200Nm
 • Goşmaça tutawaçlar size has köp maşyn kontroly berýär

1. Guralyň ömrüni goramak üçin, howa gysyjy turbageçirijisine üç nokatly kombinasiýa we howa guradyjy gurmagy maslahat berýäris.
2. Howa kompressory we howa süzgüji her gün suwarmaly.
3. Pnewmatiki gurallary her gün barlaň we saklaň.Gurallary ulanmazdan ozal, howa girelgesine pnewmatik gurallar üçin ýörite çalgy ýagyny goşuň.Artyk ýelimlilik bilen ýag goşmaň, ýogsam howa kompressorynyň güýji azalar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Öňdebaryjy enjamlarymyz bar.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa we ş.m. eksport edilýär, Hytaýyň iň gowy bahasy 34e01b2 3/4 ″ Müşderileriň arasynda gowy abraýdan peýdalanýar ″ Professional agyr ýükli ekiz çekiç howa täsiri wena pnewmatik guraly, dürli ugurlardan täze we garry geljegi garşylaýarys. Geljekki işewür kärhana birleşiklerine we özara üstünliklere çagyrmak üçin ömürboýy.

  Hytaý pnewmatik guraly, howa geçiriji üçin iň oňat baha, Tejribeli zawod hökmünde biz hem ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris we spesifikasiýany we müşderiniň dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýanyň esasy maksady, ähli müşderiler üçin kanagatlanarly ýatda saklamak we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşýandygyňyzy anyklaň.Ofisimizde şahsy duşuşyk geçirmek isleseňiz, diýseň begenýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň