1/2 ”Professional howanyň täsiri

Gysga düşündiriş:

 • Kwadrat sürüjisi: 1/2 ”
 • Maks Tork: 585N.M
 • NW: 2.6KG

Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

MODLE: DT-1208
Mugt tizlik (RPM): 8000
Bolt kuwwaty: 16mm
Howa basyşy: 8-10KG
Howa girelgesi: 1/4 "
uzynlygy: 1 "

Önüm-parametr

Aýratynlyk

 • Bu armatura ilkinji gününden soňky gününe çenli ýokary hilli önüm öndürmek üçin guruldy.
 • Bu polat çekiçden ýasalan gap we metal jaý, DT-1208 Impact Wrench-i täsirli bolşy ýaly çydamly edýär.
 • Krançanyň inçe düzülen motorly jübütleri, iň ýokary güýç üçin Impact Wrench-a jambbo çekiç täsir mehanizmi bilen rahatlyk bilen jübütleşýär.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Alyjynyň ýerine ýetirilmegi esasy ünsümizdir.“Big Discount China 1/2” üçin yzygiderli hünär derejesini, ýokary hilli, ygtybarlylygy we hyzmaty goldaýarys ″ Ajaýyp hyzmat we hil bilen awtoulag bejergisi, ygtybarly we bäsdeşlik ukyby bolan daşary söwda kärhanasy, ygtybarly we ygtybarly bolar müşderileri tarapyndan garşylanýar we işgärlerine bagt döredýär.

  Uly arzanladyş Hytaý pnewmatik wenç, 1/2 inç wrenç, Tejribeli inersenerlere esaslanyp, çyzgy ýa-da nusga esasly gaýtadan işlemek üçin ähli sargytlar kabul edilýär.Indi daşary ýurtly müşderilerimiziň arasynda ajaýyp müşderi hyzmaty bilen gowy abraý gazandyk.Size ýokary hilli önümler we çözgütler we iň gowy hyzmat bermek üçin elimizden gelenini etmäge synanyşarys.Size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Doly ylmy ýokary hilli dolandyryş programmasyny, ýokary hilli we ýokary imany ulanyp, uly abraý gazanyp, Zawod üçin Hytaýyň hünär awtoulag abatlaýyş pnewmatik gurallaryny gönüden-göni üpjün edýän howa gurallary pnewmatik wrenç bilen gönüden-göni üpjün edýäris, dünýäniň ähli künjeginden alyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys köptaraplaýyn hyzmatdaşlygymyz bilen bize baryp görüň we täze bazarlary döretmek, win-win ajaýyp uzak möhletli işlemek üçin bilelikde iş ediň.

  Zawod Hytaýyň howa geçirijisini gönüden-göni üpjün edýär, Howa täsir ediji wena, durnukly hilli önümler üçin gowy abraý gazandyk, içerde we daşary ýurtlarda müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.Biziň kompaniýamyz “Içerki bazarlarda durmak, halkara bazarlara çykmak” ideýasyna esaslanar.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen söwda edip bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga we umumy ösüşe garaşýarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň