3/4'' Professional Air Impact Wrench

3/4 '' Professional howa täsiri

Iň soňky garyndy eplençleri uzak wagtlap ulanylanda geýmek we ýyrtmak aňsat däl
1/2'' Professional Air Impact Wrench

1/2 '' Howanyň täsir ediş usuly

Iň soňky garyndy pyçaklary uzak wagtlap ulanylanda geýmek we ýyrtmak aňsat däl Iki goşa çekiç gurluşy, çalt, çydamly, goşa çekiç zarbasynyň gurluş tehnologiýasynyň iň soňky gözlegleri we işlenip düzülmegi, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak 1250NM-e çenli tork Her gezek bu guraly işde ulananyňyzda şol bir ýokary täsirli netijä garaşyp bilersiňiz.

Iň soňky önümlerimiz

BIZ BARADA

Taizhou Dongting pnewmatik gurallar kompaniýasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy, öňküsi Taizhou City Dongling pnewmatik enjamlar zawodynda onlarça ýyllyk tejribesi bar.Professional pnewmatik gural öndürijileriniň birinde döredilen dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat, dünýädäki ulanyjylar üçin ýokary hilli pnewmatik gurallary üpjün etmegi maksat edinýär.
AUBYRY ..