Biz hakda

Taizhou Dongting Pnewmatik Gurallar Ltd.

Professional pnewmatik gural öndürijileriniň birinde dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat

Biz kim?

Taizhou Dongting pnewmatik gurallar kompaniýasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy, ondan öňki Taizhou City Dongling pnewmatik enjamlar zawodynda onlarça ýyllyk tejribesi bar.Professional pnewmatik gural öndürijileriniň birinde döredilen dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat, dünýädäki ulanyjylar üçin ýokary hilli pnewmatik gurallary üpjün etmegi maksat edinýär.

Biz etdik

“Dongting Pnewmatik Tools Co., Ltd.” pnewmatik açar, ýylmaýjy, çişiriji wilka, pes tizlikli ýylmaýjy gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýar.Önümler awtoulaglarda, motosikllerde, elektrik ulaglarynda, welosiped ýygnamakda we tehniki hereketlendirijilerde, generatorlarda, oba hojalygynda, howa kompressorynda, kiçi enjamlarda we beýleki önümlerde ýygnalýar.

Korporatiw medeniýetimiz

Döredileli bäri, iki gözleg we ösüş işgärinden 15-e çenli hünärmen gözleg we ösüş işgärlerine, içerki bazardaky paýyň 0% -den 50% -ine çenli ösdik, ösýäris
IdeologyCore düşünjesi “Taizhou Dongting el-ele beriň we peýdalary dörediň”
Korporatiw missiýa “Gymmatlygy döretmek üçin Win-win hyzmatdaşlygy.”

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biziň kompaniýamyz 2000-nji ýyldan bäri pnewmatik garyndylary öndürmäge we gözleg işlerine ünsi jemleýär we 20 ýyldan gowrak taryhy bar.

Ösüş ýoly

2000-nji ýylda “Dongling maşynlary zawody” döredildi

2010-njy ýylda ilkinji 1/2 '' professional pnewmatik wençany işläp düzdi

“Taizhou Dongting Pnewmatik Tools Co., Ltd.” 2015-nji ýylda döredildi

2020-nji ýylda biz henizem köp işleýäris

takmynan4
takmynan2

Üstünligimiz

1. Biz arzan we ýokary hilli önüm öndüriji

2. Satuwdan soňky kepillik ulgamy doly we hünärmenler bu meseläni siziň üçin çözerler

3. Her bir pnewmatiki wyşka, enjamyň hiliniň standartlara laýykdygyny anyklamak üçin berk synagdan soň iberilýär